Registracija

Dodajte portret fotografiju na kojoj se jasno vidi vaše lice. Podržani su slikovni formati (jpg, jpeg, png, bmp i webp).

0%

Označite ako ste u radnom odnosu.

Dodajte fotografiju prednje strane osobne iskaznice. Podržani su slikovni formati (jpg, jpeg, png, bmp i webp).

0%

Dodajte fotografiju stražnje strane osobne iskaznice. Podržani su slikovni formati (jpg, jpeg, png, bmp i webp).

0%

Dodajte fotografiju uplatnice. Podržani su slikovni formati (jpg, jpeg, png, bmp i webp).

Podaci za uplatu:
Hrvatski lovački savez
IBAN: HR8423400091100010145
poziv na broj: HR00 OIB-200
opis plaćanja: osposobljavanje za lovca - IME i PREZIME
cijena: 80 eura

0%

Nakon što provjerimo Vaše unijete podatke, zaprimit ćete e-mail sa potvrdom pristupa edukacijskim materijalima kao i polaganju pismenog dijela ispita.